KLUBO TAISYKLĖS

STALO TENISO KLUBO “MAŽOJI RAKETĖ” TAISYKLĖS
1. Asociacijos stalo teniso klubas “Mažoji raketė”, įmonės kodas 302513289 , esančios adresu Vilnius, Gedvydžių 21-7, (toliau – Stalo teniso klubas) taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Stalo teniso klubo paslaugomis. Visi asmenys, norintys naudotis Stalo teniso paslaugomis (toliau – Lankytojas), privalo susipažinti su Taisyklėmis ir jų laikytis.

2. Lankytojas, įsigijęs terminuotą abonementą (toliau – Abonementas) arba sumokėjęs vienkartinį paslaugos mokestį, suderintu laiku įgyja teisę naudotis Stalo teniso klubo teikiamomis paslaugomis ir tuo patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

3. Už nepilnamečius atsako jų tėvai, patvirtindami, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia naudotis Stalo teniso klubo paslaugomis, nepilnametis Lankytojas pilnai susipažino su Taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio Lankytojo Stalo teniso klubui bei tretiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka, atsako už jo tinkamą elgesį Stalo teniso klube, bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą.

4. Lankytojai, norintys naudotis Stalo teniso klubo paslaugomis, privalo sumokėti vienkartinį paslaugos mokestį arba įsigyti Abonementą (mokant grynais arba pavedimu į sąskaitą LT802140030002213105 Nordea Banke, banko kodas 21400). Lankytojai užregistruojami žurnale. Įsigyjant Abonementą, Lankytojas pateikia asmens dokumentą ir duomenis apie save (vardas, pavardė, tel. Nr). Lankytojo asmeniniai ir kontaktiniai duomenys užregistruojami Stalo teniso klubo lankytojų apskaitos sistemoje bei žurnale. Lankytojui suteikiama Abonemento daugkartinio naudojimo vardinė kortelė (toliau – Kortelė). Suteiktą Lankytojo Kortelę būtina pateikti kiekvieną kartą atvykus į Stalo teniso klubą. Nepateikus Kortelės Lankytojai į Stalo teniso klubą neįleidžiami.

5. Lankytojai, sumokėję vienkartinį paslaugos mokestį arba įsigiję Abonementą įleidžiami į klubą darbo valandomis. Klubo administracija pasilieka teisę keisti Stalo teniso klubo darbo laiką, atsižvelgiant į švenčių ir poilsio dienas, ne vėliau kaip prieš tris dienas skelbimu apie tai informavus Lankytojus.

6. Prieš pradedant lankytis Stalo teniso klube, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su savo gydytoju ir įsitikinti, ar sveikatos būklė leidžia naudotis Stalo teniso klubo paslaugomis. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Stalo teniso klube, tenka Lankytojui. Stalo teniso klubas neatsako ir neatlygina Lankytojui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos.

7. Lankytojai, nelankę užsiėmimų dėl ligos, pateikus medicininę pažymą arba jos kopiją, turi teisę atidirbti praleistas treniruotes. Turint raštišką atleidimą nuo fizinio krūvio visam mėnesiui, abonementas pratęsiamas sekančiam mėnesiui. Jei treniruotės buvo praleistos dėl asmeninių priažasčių, lankytojas gali pasirinktinai mokėti mėnesio abonementinį mokestį arba apmokėti faktiškai lankytas treniruotes taikant vienkartinio apsilankymo mokestį.

8. Asmeninius daiktus lankytojai palieka rakinamose spintelėse persirengimo kambariuose. Stalo teniso klubas neatsako už Lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Prašome nepalikti asmeninių daiktų be priežiūros. Palikti Lankytojo daiktai Stalo teniso klube saugomi 30 dienų.

9. Lankytojai privalo saugoti raktus nuo persirengimo spintelės, nuomojamą turtą. Vienkartinis mokestis už pamestą/sugadintą raktą – 5 Eur. Neatsiskaičius už pamestus/sugadintus daiktus, Lankytojo abonementas tampa negaliojančiu.

10. Lankytojai Stalo teniso klubo patalpose privalo:

  • dėvėti tik sportui skirtus drabužius, bei avėti sportui tinkamą ir švarią avalynę;
  • susipažinti su esančios įrangos naudojimosi taisyklėmis ir būdais, bei naudoti Stalo teniso klubo inventorių bei įrangą tik pagal tiesioginę jų paskirtį. Esant bet kokiems neaiškumams dėl įrangos bei inventoriaus naudojimosi ar paskirties, kreiptis į Stalo teniso klubo darbuotojus dėl informacijos suteikimo. Atsakyti/atlyginti už Stalo teniso klubui bei tretiems asmenims padarytą žalą LR teisės aktų nustatyta tvarka.
  • netrukdyti kitiems Stalo teniso klubo lankytojams naudotis teikiamomis Stalo teniso klubo paslaugomis;
  • nedelsiant informuoti Stalo teniso klubo darbuotojus apie pastebėtus įrangos gedimus, nesinaudoti laikinai sugedusia įranga.

11. Lankytojams Stalo teniso klubo patalpose draudžiama:

  • būti neblaiviu ar apsvaigusiu nuo psichiką veikiančių medžiagų;
  • fotografuoti ar filmuoti be Stalo teniso klubo administracijos raštiško leidimo;
  • įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, maistą, rūkyti.
  • treniruotės metu kramtyti kramtomąją gumą.

12. Stalo teniso klubas turi teisę Lankytojams, nesilaikantiems šių taisyklių, nutraukti bei nepratęsti Abonemento galiojimo ir pažeidusio taisykles Lankytojo neįleisti į Stalo teniso klubą. Dėkojame, kad laikotės nurodytų taisyklių ir tvarkos.

Mes visada laukiame JŪSŲ!

Stalo teniso klubo administracija