Žaidimo taisyklės

ŽAIDIMO PRADŽIA

Profesionalūs susitikimai pradedami burtais – metama moneta. Žaidėjas, atspėjęs, herbas ar pinigas, pasirenka kamuoliuko padavimą, jo atmušimą ar stalo pusę. Žemesnio lygio mačai dažnai pradedami slepiant kamuoliuką (vienas žaidėjas slepia kamuoliuką kurioje nors rankoje, kitas mėgina atspėti).

PADAVIMAS

Žaidimas pradedamas padavimu. Aukštyn vertikaliai iš ištiestos rankos pamėtėtas kamuoliukas paduodamas iš už galinės stalo linijos arba menamo jos tęsinio. Kamuoliukas turi būti išmetamas bent 16 centimetrų į viršų ir metant jo negalima įsukti. Nuo momento, kai kamuoliukas nejudamai guli prieš pamėtėjimą, jis turi būti virš stalo žaidžiamojo paviršiaus (ne po stalu) iki tol, kol jis bus smūgiuojamas (raketei tokio reikalavimo nėra). Negalima paduoti iš už stalo šono, žengiant, nepamėtėjant kamuoliuko ar iš po stalo.Paduodamas kamuoliukas pirmiausia turi atsimušti į paduodančiojo stalo pusę, peršokti tinklelį ir atsimušti į priešininko stalo pusę. Jei kamuoliukas liečia tinklelį ar stovą ir nukrenta už jų ant stalo, padavimas kartojamas. Kartoti galima tiek kartų, kiek kartų tai bepasikartotų (senesnės taisyklės numatė maksimalų 3 kartojimų skaičių).Žaidėjas privalo atlikti padavimą taip, kad teisėjas galėtų matyti, ar padavimas atitinka taisyklingo padavimo reikalavimus. Jeigu teisėjas abejoja atlikto padavimo taisyklingumu, bet nėra tuo visiškai įsitikinęs, jis gali, pirmąkart pažeidus taisykles, paduodantįjį įspėti, o padavimą liepti pakartoti (neįskaitydamas taško). Jei ir toliau rungtynėse to paties žaidėjo padavimas bus abejotinas dėl tos pačios ar kitų priežasčių, taškas skiriamas atremiančiajam. Už aiškiai (atvirai) netaisyklingą padavimą taškas neįspėjus skiriamas atremiančiajam.Žaidėjai turi keistis padavimais kas 2 taškus žaidžiant iki 11 taškų.

ŽAIDIMO EIGA

Atsakomasis smūgis leidžiamas tik kamuoliukui atšokus nuo stalo. Atmušti galima rakete ir net riešu. Raketę leidžiama perimti į kitą ranką. Šviestuvą ar lubas palietęs kamuoliukas laikomas pralaimėtu (taškas įskaitomas varžovui).Žaidėjas pelno tašką, jei varžovas padaro vieną iš šių klaidų:• kamuoliuko nepaduoda arba paduoda ne pagal taisykles;• mušdamas smūgį nepataiko į stalą, rakete nepataiko į kamuoliuką;• atmušdamas liečia kamuoliuką daugiau nei vieną kartą;• kamuoliukas į jo stalo pusę atsimuša daugiau nei vieną kartą;• atmuša rakete, ją išleidęs iš delno;• prieš atmušdamas virš stalo paliečia kamuoliuką kuria nors kūno dalimi (išskyrus plaštaką, laikančią raketę);• žaisdamas paliečia tinklelį;• laisvąja ranka atsiremia į stalą ar jį stumteli;• atmuša kamuoliuką, kol jis dar nebūna palietęs jo stalo pusės. Kamuoliuką galima liesti tik tada, kai jis būna už stalo ribų.Žaidėjas laimi setą tada, kai surenka 11 taškų, turėdamas bent dviejų taškų persvarą. Jei rezultatas tampa 10:10, žaidžiama tol, kol vienas iš žaidėjų išsiveržia į priekį dviem taškais. Tokiu atveju padavimais keičiamasi kas vieną tašką, o ne kas du.Po kiekvieno sužaisto seto žaidėjai keičiasi stalo pusėmis.

TAŠKO KARTOJIMAS

Iš naujo kovojama dėl taško, jei:• į aikštelę įskrieja kitas kamuoliukas• atitaisoma teisėjo klaida• paduodant kamuoliukas paliečia tinklelį ir nukrinta varžovo stalo pusėje• jei varžovas yra nepasirengęs priimti (atremti) padavimo ir kėlė ranką sakydamas „stop”• blykstelėjo fotografas, aikštelę pateko pašalinis asmuo ar įvyko dar kitoks trukdis.

ŽAIDIMO PABAIGA

Žaidimas baigiasi, kai vienas iš žaidėjų laimi nustatytą skaičių setų. Paprastai žaidžiama iki trijų arba keturių laimėtų setų. Paskutiniojo seto metu (esant rezultatui 2:2 ar 3:3) žaidėjai turi apsikeisti stalo pusėmis, kai kuris nors žaidėjas surenka penkis taškus.Rungtynėms pasibaigus jų dalyviai paprastai pasveikina vienas kitą ir teisėjus rankos paspaudimu.

ŽAIDIMAS POROMIS

Kitas stalo teniso variantas – žaidimas poromis, kai vienu metu prie stalo stovi keturi žmonės. Tokiu atveju galioja tos pačios taisyklės, kaip ir paprasto žaidimo metu, tik prisideda keletas naujų.Teisingo padavimo zona.Paduoti kamuoliuką būtina įstrižai. Žaidėjas, kuris padavinėja, stoja dešinėje stalo pusėje, kamuoliukas pirma turi atsimušti paduodančios komandos dešinėje stalo dalyje, peršokti tinklelį ir atsimušti kairėje priešininkų stalo pusėje. Jei kamuoliukas atsimuša netinkamoje zonoje, tašką gauna priešininkų komanda.Žaidėjai kamuoliuką atmušinėja paeiliui. Jei vienoje komandoje žaidžia žaidėjai A1 ir A2, o kitoje B1 ir B2, pirma atmuša A1, tada B1, A2, B2, A1 ir t. t. Jei atmušama ne savo eilės metu, tašką gauna priešininkų komanda. Atmušimo eiliškumas negali keistis viso seto metu. Padavimais keičiamasi tokia pačia tvarka, kaip ir vyksta žaidimas. Žaidėjui A1 baigus, padavinėja B1, o A2 pasiruošia atmušti. Sužaidus setą, komandos keičiasi stalo pusėmis. Be to, keičiasi atmušimo eiliškumas – jei A1 duodavo padavimus B1, tai naujam sete A1 padavinės žaidėjui B2. Paskutinio seto metu vienai komandai surinkus 5 taškus būtina pasikeisti ne tik stalo pusėmis, bet ir atmušimo eiliškumu.

GUDRYBĖS

Norint gerai atmušti kamuoliuką, reikia būti su išlavintu gebėjimu stebėti greitus varžovo judesius. Veiksmingiausi “kirsti” arba “sukti” padavimai. Jūsų varžovas turi gerai mokėti stalo tenisą, kad atmuštų gerą “kirtimą”. Norint atmušti “kirstą” padavimą, reikia nenutolti nuo stalo. Žaidžiant reikia priimti tinkamą stovėseną. Kojos sulenktos, išskėstos į šalis, kūnas šiek tiek palinkęs į priekį, taip yra išlaikoma gera pusiausvyra. Kojas sulenkti reikia tiek, kad žiūrint tinklelio viršaus linija sutaptu su stalo galine linija, tai padaryti ir išbūti tokioje pozicijoje yra ne taip ir lengva, todėl profesionalus stalo tenisas reikalauja gero fizinio pasiruošimo.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Pagrindinė žaidėjų aprangos spalva, išskyrus marškinėlių rankoves ir apykakles, turi aiškiai skirtis nuo naudojamų kamuoliukų spalvos. Pramankštai skiriamos 2 min, pertraukėlėms tarp setų – iki 1 min. Leistina ir 1 min. pertraukėlė rungtynių metu, pareikalavus žaidėjui. Pertraukos tarp rungtynių – iki 5 min. Leidžiamos pertraukėlės akiniams nusišluostyti. Be kitokio teisėjo nurodymo žaidėjai per pertraukėles turi palikti savo raketes ant stalo. Dėl susižalojimo, traumos ar kraujavimo galima gauti iki 10 min pertraukėlę. (Tačiau negalavimas, mėšlungis, nuovargis, PARŪKYMAS negali būti pertraukėlės priežastimi). Skilus kamuoliukui ar lūžus raketei, prieš tęsiant rungtynes naujais, sužaidžiami bandomieji taškai (keli smūgiai).Teisėjas turi likti tartum nepastebima figūra ir kontroliuoti žaidimą taip, kad žaidėjai ir žiūrovai visą dėmesį galėtų sutelkti pačiam žaidimui. Teisėjas turi būti maždaug už dviejų-trijų metrų nuo stalo krašto, ties tinklelio linija.